Huur een locatie in Apeldoorn

We mogen vanaf 1 juni weer voorzichtig open met onze wijkcentra. Dat is goed nieuws! Het betekent dat we jullie weer welkom mogen heten en activiteiten opgepakt kunnen worden.

Lees meer over de opening van onze wijkcentra. Vanaf 1 juli gelden er andere corona maatregelen voor de wijkcentra. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • maximaal 100 personen per locatie, met 1,5 meter afstand. Het maximaal aantal dat mogelijk is per zaal opgeteld voor de hele accommodatie is hierbij leidend. Momenteel hebben we geen locatie die boven de 100 komt;
  • binnen sporten mag (yoga, thai chi ). Daar waar mogelijk moet de 1,5 meter afstandseis in acht worden genomen. Als dat een normale sportbeoefening in de weg staat, mag het tijdelijk worden losgelaten. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moet in ieder geval afstand worden gehouden;
  • biljarten en darten mag (1,5 meter afstand moet in acht worden genomen);
  • denksporten mag (1,5 meter afstand moet in acht worden genomen);
  • zingen mag. Voorwaarde is dat u zich aan de basisregels houdt (waaronder minstens 1,5 meter, maar het beste is 3 meter afstand). Wel gelden er aanvullende voorwaarden voor koren, zie protocol koorsector;
  • overige maatregelen blijven gewoon van kracht.